Day 2. In the city. How many busses?

Notes worked with the books, counting, discovering how many (cars, boats, bikes) they can find. Such kind of tasks helps to stay attentive, be more focused on the picture, notice the details. Also we discussed the favorite way of travelling: by bus, by plane, by bike or by car.

Dziś dzieci pracowały z książkami, licząc oraz znajdując autobusy, samochody, łodzie, rowery. Taki rodzaj zadań pomaga dzieciom być bardziej uważnymi i skupionymi na obrazie. Co więcej omówiliśmy ulubioną trasę podróżowania: autobusem, samolotem, rowerem albo samochodem.