English Lessons

1, 2, 3, 4, 5, Once I caught a fish alive… Small kids from the BEES group like fishing. This activity is a good and unusual way to revise the numbers, to catch some fish and to have fun. 1, 2, 3, 4, 5, Gdy złapałem żywą rybę… Małe dzieci z grupy Pszczółek lubią łowić ryby. Ta aktywność jest dobrym i nietypowym sposobem na powtórzenie liczb, złapanie ryb i dobrą zabawę :)