English with Butterflies

English time with the smallest…

Meet the smallest kids in our kindergarten – group Butterflies. We play, sing, and dance. We like to make puzzles. We are happy to learn English together.

Czas na angielski z najmłodszymi!

Poznajcie najmłodsze dzieci w przedszkolu – grupę Motylków. Chętnie uczą się wspólnie poprzez granie, śpiewanie i tańczenie. Układają także kolorowe puzzle.