Lodowe nutki na lekcji angielskiego

English and some Ice-cream for everyone! What’s your favorite Ice-cream? Vanilla, strawberry or chocolate ice-cream? Round, square or diamond ice-cream? How many scoops can you eat? One, two, three or ten scoops, may be? That’s what we have discussed at the English lesson with Notes. Angielski i trochę lodów dla każdego! Jakie są twoje ulubione lody? Lody waniliowe, truskawkowe lub czekoladowe? Lody okrągłe czy kwadratowe? Ile porcji lodów możesz zjeść? Może być jedna, dwie, trzy lub dziesięć porcji ? Właśnie to dziś omówiliśmy na lekcji angielskiego z Nutkami.