Sówki na farmie

We play and learn rhymes at the English lessons with OWLS. Small kids like listening to the stories. This time it was a nice story about the Black Sheep. First we practiced the animals we can see on the farm. Then we have read the “Baa Baa Black Sheep, Have you any wool?’’ It’s a great pleasure to spend time with such nice kids!

Dziś dzieci z grupy Sówki grały i uczyły się rymów na lekcjach angielskiego. Małe dzieci lubią słuchać opowieści. Tym razem była to miła historia o Czarnych Owcach. Dzieci pokazywały zwierzęta, które możemy spotkać na farmie. Z wielką przyjemnością spędzam czas z tak miłymi dziećmi!