Dar zabawy

Program wychowania przedszkolnego  
według F.  Froebela.

W grupie Kotki –  dzieci trzyletnie wprowadzamy Innowacyjny Program Dar Zabawy. Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk kładzie na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata.
Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie     i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie.

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej,a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda,
zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami),czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.

Przedszkole zakupiło certyfikowany zestaw darów wraz z odpowiednią literaturą dotyczącą tematu. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycielkę panią Karolinę, która odbyła specjalne szkolenie i uzyskała Certyfikat Edukatora  ,,Daru Zabawy’.

O sukcesach dzieci i efektach będziemy informować na bieżąco

 

Realizując program „Dar Zabawy” zorganizowaliśmy w naszej sali kąciki aktywności:
1.    Kącik gospodarczy.
2.    Kącik darów.
3.    Kącik twórczy.
4.    Kącik badawczy.
Zabawie w kącikach towarzyszy śpiew, ruch, pobyt na
świeżym powietrzu oraz słuchanie czytanych fragmentów literatury dziecięcej.
Zajęcia dydaktyczne  organizowane są  w dwóch formach:
•    wspólnych zajęć w porannym kole
•    zabaw swobodnych w kącikach.

 

 

 

 

Kącik twórczy – Ta grupa zajęła się przygotowaniem swoich propozycji wiosennych bazi z wykorzystaniem waty i kleju. Dzieci z grupy badawczej barwiły wiosenne „kotki” farbą. Kącikiem darów zajęły się te dzieci, które w myśli miały wiosenny krajobraz i chciały przenieść go na planszę. Zespół gospodarczy przygotował dla kotków – pracusiów zdrowe kanapki z nowalijek. Podobają się Wam takie porządki? :)

 

 

 

 

 

niepubliczne-przedszkole-sloneczko-stopka