Zajęcia

Angielski

Podczas zajęć wykorzystane są najnowsze metody i techniki nauczania dzieci. Lektor korzysta z tablicy interaktywnej, interesujących dzieci rekwizytów, maskotek –  muppetów, na które reagują bardzo entuzjastycznie.  

Maskotki pomagają również w utrzymaniu prawidłowej i sympatycznej atmosfery zajęć. Program poszerzany jest poprzez czytanie i oglądanie książeczek, flashcards, manipulowanie klockami, maskami, uzupełnianiem kolorowanek itp. Wszystkie te pomoce umożliwiają wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z wielu działów tematycznych i na różnych poziomach zaawansowania. Dodatkowo dzieci pięcioletnie korzystają z podręczników.

W zajęciach uczestniczą wszystkie dzieci

Zajęcia trwają odpowiednio dla grup wiekowych

Dodatkowo, najstarsze  dzieci mają zajęcia z Native Speakerem, które odbywają się przez pięć dni w tygodniu

Zajęcia plastyczne

Dzieci w wieku przedszkolnym mają naturalną potrzebę wyrażania swoich emocji, czy myśli za pomocą różnych technik plastycznych. Dzięki zajęciom przedszkolaki mogą rozwijać swoje ukryte talenty, rozbudzają swoje zainteresowanie sztuką i plastyką. 

Przede wszystkim jednak skłaniane są do samodzielnego działania i kreatywnego myślenia, pobudzając wyobraźnię.

Kreatywność i innowacyjność stały się ostatnio ważnymi celami edukacyjnymi, które w dłuższej perspektywie mają skutkować umiejętnością nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania wszelkich problemów i zadań, z którymi człowiek się styka na co dzień. Scenariusze większości zajęć pomyślane są tak, by dać pole do popisu pomysłowości, która musi jednak uwzględniać realizm sytuacji.

Warto podkreślić, że twórczość plastyczna przyczynia się  do redukcji napięcia emocjonalnego, wycisza,  a jednocześnie daje wiele radości. Zajęcia te są również  doskonałym treningiem małej motoryki, co w przyszłości zaowocuje w łatwiejszym opanowaniu nauki pisania.

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę.
 

Zajęcia na basenie

Zajęcia w wodzie to idealny sposób na zahartowanie młodego organizmu, na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka oraz wzmocnienie jego układu mięśniowego. Treningi odbywają się pod stałym kierunkiem wyspecjalizowanych instruktorów, którzy jednocześnie dbają o bezpieczeństwo, uczą zasad, pomagają i zachęcają do aktywnego uczestnictwa w lekcjach.

Pierwszorzędnym celem jest oswojenie najmłodszych ze środowiskiem wodnym, utrzymywaniem się na powierzchni wody oraz swobodnym poruszaniem się w niej.

Przedszkolaki uczą się wykonywania podstawowych czynności w wodzie: zanurzania głowy, otwierania oczu  pod wodą, oddychania w wodzie, leżenia i poślizgów na piersiach i grzbiecie oraz prostych skoków do wody.

Potem pracują nad koordynacją ruchów rąk i nóg do kolejnych technik pływackich: stylu grzbietowego, dowolnego (kraul) czy klasycznego (żabka). Pływające przedszkolaki opanowują także nawroty koziołkowe czy skoki ze słupka. Wykorzystywany jest także
sprzęt wypornościowy, m. in. makarony, maty, deski. Dzieci chętnie uczestniczą w tych treningach, czerpiąc z nich wiele radości i satysfakcji.

Zajęcia pływania dla przedszkolaków prowadzone są na basenie Neptun w Radomiu, na które dojeżdżają busem. Przez cały ten czas objęte są opieką nauczycielek.

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut 
(30 minut nauki pływania, 15 minut zabawy w brodziku dla dzieci).

 W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 4 lat.

Zajęcia z rytmiki

Muzyka stanowi znaczący czynnik rozwoju osobowości każdego dziecka. Pomaga w kształtowaniu wrażliwości muzycznej, uwrażliwianiu na nastroje, a także wpływa na wyrobienie zdolności koncentracji słuchowej. Zajęcia rytmiczne  mają na celu aktywizację ciała, wyzwalanie ekspresji ruchowej,  kontrolowanie i wyrażanie emocji oraz wpływają na rozwój mowy,  uwagi, a także przyczyniają się do rozwoju spostrzegawczości.

Zajęcia te są doskonałą formą kształtowania gustu i dziecięcej estetyki, dzięki czemu w przyszłości przedszkolaki wyrosną na wrażliwych odbiorców sztuki. Zaspakajają potrzebę ruchu, a jednocześnie dostarczają wiele radości. Rytmika spełnia także cele wychowawcze, m.in. wprowadza dyscyplinę, wyrabia poczucie przynależności do grupy oraz kształtuje charakter, łagodzi kompleksy i niweluje nieśmiałość. Dla dzieci jąkających się zajęcia te
są jednymi z ulubionych, gdyż dodają pewności siebie i wiary we własne możliwości (podczas śpiewu nie jąkają się).

Na rytmice przedszkolaki wielozmysłowo poznają otaczający świat  pełen dźwięków i instrumentów oraz tańca, poruszają się  w rytm muzyki, uczą się rozpoznawania, odtwarzania  i tworzenia rytmów i melodii oraz zabaw muzycznych.  Nie zabraknie również relaksujących i wyciszających zabaw.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu 
i trwają odpowiednio dla grup wiekowych

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna to bezprzewodowe wielofunkcyjne urządzenie multimedialne, wykorzystywane w przedszkolu do wzbogacania przygotowywanych przez nauczycieli zajęć, gier, zabaw, a także uroczystości, by były bardziej atrakcyjne dla przedszkolaków. Działa ona jak ogromny ekran dotykowy umożliwiający wyświetlanie całej zawartości komputera.

Dzięki interakcji z dzieckiem stanowi źródło doskonałej zabawy. Za pomocą specjalnych pisaków i wskaźnika przedszkolaki  mogą pisać, zaznaczać, rysować. Wpływa to pozytywnie  na rozwój ich zmysłów, pobudza kreatywność, rozbudza świadomość.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy nowości technologiczne, stale starając się podnosić i wzbogacać poziom prowadzonych zajęć. Mając na uwadze dobro naszych dzieci nieustannie poszukujemy idealnych rozwiązań, które wspomogą nasze działania w realizowaniu powierzonej misji.

Zajęcia odbywają się codziennie 
we wszystkich grupach wiekowych.

Taniec nowoczesny

Taniec nowoczesny to najpopularniejszy obecnie styl taneczny królujący na scenach koncertów rozrywkowych i chętnie wykorzystywany w teledyskach gwiazd muzyki współczesnej. Co ważniejsze ma niemałe znaczenie w rozwoju małego człowieka.

Wpływa korzystnie na jego pamięć, przede wszystkim ruchową, kształtowaną przez powtarzanie sekwencji kroków oraz figur tanecznych, dostarczając przy tym doznań estetycznych. Zajęcia te dają możliwość rozwoju osobowości wyzwalając  w dziecku pozytywne emocje, rozwijają wyobraźnię  oraz wpływają na sprawność ruchowej dziecka,  poprawiając i podtrzymując prawidłową postawę ciała  i podnosząc świadomość jego schematu.

Każdy trening rozpoczyna się od rozgrzewki oraz zabaw tanecznych
pomagających kształtować poczucie rytmu. Chcemy aby dzieci spróbowały różnych technik tanecznych, dlatego też pomiędzy ćwiczeniami ruchowymi i zabawami nauczymy się prostych kroków hip- hopu, disco, tańca klasycznego, baletu, samby, walca, rock&rolla.
Taniec to bezustanna zabawa, która rozwija i jednocześnie relaksuje.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
 W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 3 lat.

Zajęcia logopedyczne

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych i za razem trudniejszych umiejętności, jaką musi zdobyć dziecko, by prawidłowo funkcjonowało w społeczeństwie. Nauka ta trwa przez wiele lat, a jej rozwój uwarunkowany jest od indywidualnych możliwości młodego człowieka. Oczekuje się, by dziecko, które rozpoczyna naukę w klasie pierwszej, powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski, posiadać bogaty słownik bierny i czynny oraz poprawnie budować zdania. Poprawna wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia  w nauce czytania i pisania, dlatego też ważna  jest wczesna interwencja logopedyczna.

W naszym przedszkolu wszystkie przedszkolaki  objęte są przesiewowymi badaniami logopedycznymi. Dzieci, których wymowa wymaga korekcji,  objęte są terapią, która odbywa się w trakcie pobytu  dziecka w przedszkolu. Zajęcia odbywają się według opracowanego harmonogramu zajęć,  który dostępny jest u logopedy.

Zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz właściwe stymulowanie jego rozwoju jest najważniejszym celem zajęć logopedycznych, stąd też w czasie ich trwania, stosuje się różnorodne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne: język, wargi, policzki, żuchwę, podniebienie miękkie i twarde, funkcje prawidłowego połykania, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne na samogłoskach oraz rozwijane są funkcje słuchowe, stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej dziecka, a także ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy. Równoległe, propagowane przez terapeutę i nauczycieli, oddziaływanie: rodzic – nauczyciel – dziecko, jest bardzo korzystne, z pozytywnym wydźwiękiem w postępach małych pacjentów.

 Zajęcia indywidualne trwają 30 minut 
i odbywają się według harmonogramu logopedy.

Zajęcia kulinarne

Odpowiedni sposób odżywiania stanowi podstawowy czynnik warunkujący właściwy rozwój fizyczny, umysłowy, a nawet społeczny dzieci. Pod pojęciem „właściwe odżywianie” kryje się dostarczanie maluchowi energii oraz składników odżywczych w ilości odpowiedniej do wyrównania jego zapotrzebowania. Znaczący jest także urozmaicony i umiejętny dobór składników diety, właściwa ilość posiłków w ciągu dnia, ich regularność, wielkość porcji oraz estetyka.

W naszym przedszkolu staramy się zaszczepić w dzieciach nawyki prawidłowego żywienia, bo wiemy, że zaowocują one w przyszłości. Dwa razy w miesiącu  prowadzimy zajęcia kulinarne, które mają na celu  nie tylko propagowanie zdrowej żywności, ale także  są doskonałą okazją do próbowania nowych smaków, kreatywnego myślenia. Uczą także samodzielności, gdyż dzieci same według przepisu wybierają niezbędne artykuły, dodają je w odpowiedniej kolejności.

Z niewielką pomocą mieszają, czy zagniatają ciasto. To doskonały trening samoobsługi, w którym przedszkolaki zapamiętują, że wszystkie produkty muszą być umyte, przybory czyste, ubrania zabezpieczone przed ubrudzeniem fartuszkami, a ręce zdezynfekowane mydłem. Są to także warsztaty savoir-vivre’u, uczącego właściwych manier. Dużą uwagę przywiązujemy również do wyglądu i sposobu podania przygotowanych potraw,  aby zachęcić do jedzenia nawet “niejadka”.

W trakcie zajęć przedszkolaki usprawniają motorykę małą  poprzez ćwiczenia manualne (krojenie, ugniatanie, smarowanie,  czy mieszanie), które są niezmiernie ważne podczas nauki pisania.

Wszystkie powstałe potrawy i smakołyki poddawane są krytycznej ocenie małych szefów kuchni oraz rodziców podczas degustacji.

Spektakle teatralne

Od kilku lat współpracujemy z teatrem Art.-Re z Krakowa. Przedstawienia są teatralnymi adaptacjami dzieł klasyki literatury dziecięcej (m.in. H. Ch. Andersena, braci Grimm, K. Makuszyńskiego, I. Kraszewskiego, Ch. Perraulta, A. A. Milne, J. Brzechwy, J. Tuwima), stanowią doskonały wstęp do obcowania ze sztuką.

Podczas tych wyjątkowych spotkań dzieci mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami  i współtworzenia przedstawień, a także kreowania  bajkowego świata, gdyż każde z nich jest interaktywne.

Jest to dodatkową formą rozwoju intelektualnego dziecka. Spektakle nie zawierają agresji, przemocy,  a uczą dzieci jak postępować, pokazują te najważniejsze życiowe wartości, jak rodzina, miłość, dobro, tolerancja. 

Morał zawsze uświadamia przedszkolakom, że warto w życiu godnie i uczciwie postępować.

 

 

niepubliczne-przedszkole-sloneczko-stopka